Knowledge zero

av smulkki

Tride: om du sku få vara en angrybirds vikken sku du då villa vara?

Jag: Eeh. Den svarta?

Annonser